Jana Karpienko

Działam w wielu fundacjach i organizacjach. Nie ma wielu wydarzeń w ramach ich działalności, ale jeśli są, to są to duże imprezy, które naprawdę łączą te nasze dwie kultury. Zapraszamy dużo gości ze Wschodu i próbujemy uświadomić Polaków o różnych kwestiach, które się dzieją na wschodzie, ale nie są na przykład dostępne w polskich mediach. To samo próbuję robić, kiedy jestem na wschodze – w Rosji.

Artystka i tłumaczka (Da.Da.Podcast)